Besøg Det Gamle Trykkeri

Museet er oprettet i 1995 af typografer fra dagbladet NY DAG samt efterlønsmodtagere og pensionister.
Efter avisens lukning fik vi overdraget en del materiel mod at flytte det.
En kontakt til kulturudvalgets formand, Peter Nielsen, gav meget hurtigt mulighed for at få to gode lokaler i den gamle bladbygning i Nakskov.
Et årligt kommunalt tilskud, som sammen med tilskud fra forskellige lokale fonde, har givet os den økonomiske mulighed og museet blev en realitet d. 1. maj 1995.
 
Den følgende tid bød på mange opgaver. En sættemaskine, vi fik med fra NY DAG, viste sig at være håbløs at sætte i driftklar stand, og da der samtidig kom et godt tilbud fra Sakskøbing Bogtrykkeri, hvor vi kunne overtage en fuldt funktionsdygtig Linotype sættemaskine, valgte vi at sige ja tak.
Ved Nakskov Kranudlejnings og egne kræfter fik vi flyttet den ind i lokalerne. I 2012 udskiftede vi sættemaskinen med en Intertype fra 1965.
Derefter gik det slag i slag: En Eickhoff trykmaskine fra Rødby Bogtrykkeri og en Heidelberg vingeautomat kom sikkert i hus.
 
20 kollegers ihærdige indsats har gjort det muligt at etablere et, efter vor mening, interessant arbejdende museum, hvor man kan opleve tidligere tiders måder at frembringe tryksager på.
 
Den 1. maj 1997 var vores officielle åbningsdag.
 
 /Medarbejdere.jpg
 
 
 
/saettemaskine.jpg
 
 
/haandsats.jpg 
 
/Skaeremaskine.jpg