Johann Gutenberg

Johann Gutenberg (ca. 1400 – 1468), født Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg i Mainz, Tyskland. Opfandt det bevægelige enkeltbogstav støbt i bly, så typen kunne genbruges. Han opfandt bogtrykkerkunsten i den vestlige verden, mens kineserne allerede havde tryk med lertyper i 1200-tallet i Kina.

Anvendelsen af bevægelige bogstaver revolutionerede de eksisterende metoder til bogproduktion. Gutenbergs bogtryk bredte sig hurtig i Europa og senere i hele verden, og betragtes som et nøgleelement i renæssancen. Særligt hans hovedværk Gutenbergbibelen er anerkendt for dens høje æstetiske og tekniske kvalitet.

Udover anvendelsen af bevægelige bogstaver er Gutenberg også kommet med mange andre bidrag til bogtrykkerkunsten, f.eks. udviklingen af en særlig effektiv legering af tin, bly og antimon, en olieholdig trykfarve og et håndstøbeinstrument. Derudover opfandt han trykpressen. Gutenbergs største fortjeneste ligger i, at han førte alle komponenter til en effektiv trykproces sammen, som for første gang muliggjorde en maskinel masseproduktion af bøger.

I 1997 blev Gutenbergs bogtryk valgt til en af det 2. årtusindes mest betydende opfindelser af det amerikanske blad Time-Life.

Man har kun lidt kendskab til Gutenbergs liv og virke, da kun få kilder er bevaret.
/Cyclone.jpg